2017 - 2018 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ DERS KAYITL​ARI 

2017-2018 Akademik Yılı Güz Dönemi ders kayıtları, ders ekleme-bırakma süreci de dahil olmak üzere aşağıda belirtilen tarihlerde SAP Portal'da bulunan "Ders Kayıt Sistemi" üzerinden 17 Ekim 2017 Salı günü saat 10.00’da başlayıp, 9 Kasım 2017 Perşembe günü saat 17:00’de sona erecektir.

Ders Kaydı Dönemleri

Meslek Yüksekokulu ve Lisans Öğrencilerimiz

Lisansüstü Öğrencilerimiz

Ders Kayıtları

17 - 25 Ekim 2017

19 - 25 Ekim 2017

Ders Ekle-Bırak

30 Ekim - 9 Kasım 2017

30 Ekim - 9 Kasım 2017


Meslek Yüksekokulu ve Lisans öğrencilerimiz 17 ve 18 Ekim 2017 tarihlerinde bölüm zorunlu, bölüm seçmeli ve ortak derslere; 19 Ekim - 9 Kasım 2017 tarihleri arasında ise ders planlarında bulunan zorunlu ve seçmeli tüm derslere kontenjan dahilinde kayıt olabileceklerdir.
Ders kayıtlarında yardımcı olacak önemli bilgiler aşağıdaki gibidir.
1. Öğretim üyelerinin bilgileri dahilinde devamsızlık oranı %25’i geçmemek üzere kısmi çakışan derslere danışman onayı alınarak sistemden kayıt yapılabilecektir. Bu şartlarda alınan derslerin programında gün ve saat değişikliği olması durumunda öğrenciler ders onaylarını tekrar danışmanlarına göndermeli ve onaylarını almalıdırlar. Sistem üzerinden yapılamayan kayıtlar için ayrıca dilekçe alınmayacaktır.
2. GNO’su 1.80’in altında olan öğrenciler C notunun üzerinde olan derslerini sistemden seçip danışmanın onayını almak suretiyle kayıt yapabilirler. GNO’su 2.80’in altında olan öğrenciler C notunun üzerinde olan derslerini sistem üzerinden seçip danışmanın onayını almak suretiyle derslere kayıt yapabilirler.
3. Birden fazla şubesi olan derslerde şube değişikliği yapmak isteyen öğrenciler, şube değişikliğini yaptıktan sonra ders programını tekrar danışman onayına göndermelidirler.
4. Yukarıdakiler dışında istisna olan (önkoşul ve fazla kredi talebi) ders kayıt talepleri için en geç 25 Ekim 2017 Çarşamba günü akşamına kadar Fakülte Sekreterliklerine başvurabilirler. Taleplerin ilgili Fakülteler tarafından olumlu değerlendirilmesi durumunda, 30 Ekim - 9 Kasım 2017 tarihleri arasında SAP Portal üzerinden ders kayıtları öğrenciler tarafından yapılacaktır. 25 Ekim 2017 tarihi akşamına kadar fakülte sekreterliklerine başvuruda bulunmayan öğrenciler ders ekleme-bırakma tarihlerinde ders kayıtlarını sistem üzerinden yapamayacaklardır. Ayrıca dilekçe kabul edilmeyecektir.

Ders kaydınızın tamamlanması için almış olduğunuz tüm dersleri, danışman onayına mutlaka göndermiş olmanız gerekmektedir. Danışmanınızın kim olduğu bilgisine "SAP Portal / Ders Kaydı / Danışman Onayına Gönder" alanından ulaşabilirsiniz. Danışmanınızın iletişim bilgisine ise MyŞehir’de "KİM KİMDİR" alanından ulaşabilirsiniz.
Kullanıcı adı ve Şifre bilgileri için https://my.sehir.edu.tr/Pages/resetpassword.aspx adresinden şifrenizi yenileyebilirsiniz.
Ders kayıtları öncesinde ve ders kayıtları sırasında ihtiyaç duyabileceğiniz tüm önemli bilgilere "Öğrenciler İçin" sayfasından ulaşabilirsiniz.
SAP Portal üzerinden gerçekleştirilecek olan ders kayıt aşamalarının ayrıntılı olarak anlatıldığı "Ders Seçim Kılavuzu" da aynı sayfada yer almaktadır.
Ders kayıtları ile ilgili sorularınıza daha ayrıntılı cevap bulmak için "Sıkça Sorulan Sorular (SSS)" sayfamızı ziyaret ediniz.


2017 - 2018 ACADEMIC YEAR FALL SEMESTER COURSE REGISTRATIONS

The 2017-2018 Academic Year Fall Semester course registrations will begin on Tuesday, October 17, 2017 at 10.00 am and will end on Thursday, November 9, 2017 at 17.00 pm on the "Course Registration System" through SAP Portal, and it will include the add-drop period.

Course Registration Periods

Vocational School and Undergraduate Students

Graduate School Students

Course Registrations

October 17 - 25, 2017

October 19 - 25, 2017

Course Add-Drop

October 30 - November 9, 2017

October 30 - November 9, 2017


Vocational School and Undergraduate students will be able to register for departmental required courses, departmental electives and core courses during October 17 and 18; while they can register in all required and elective courses in their schedules during October 19 - November 9 within availability of quota.
Important information that will be helpful in course registrations are as follows.
1. Students can register for the partially conflicting courses via their advisor’s approval on condition that the rate of absenteeism does not exceed 25% within the knowledge of faculty members. If the schedule changes for these conflicting courses, the students have to send their course schedule to their advisors once more and have their approval. No petition will be accepted for the courses that cannot be added through the system.
2. Students with a GPA lower than 1.80 can select their courses of above letter grade C on the system, and register for these courses with their advisor’s approval. Students with a GPA lower than 2.80 can select their courses of above letter grade C on the system, and register for these courses with their advisor’s approval.
3. Students who would like to change the section of a course with multiple sections have to re-send the course schedules to their advisors for approval after they change their section.
​4. With regards to the exceptional course registration requests other than those mentioned above, the students may submit their course registration requests (prerequisites and extra credit requests) to the relevant Faculty by evening, October 25, 2017 at the latest. Provided that the relevant Schools approve these requests, students will be able to register in the courses through SAP Portal between October 30 - November 9. Students who do not apply to the school secretariat until October 25, 2017, will not be able to register their courses on the system on the add and drop days. Petitions will not be accepted.

In order that your course registration is completed, you have to send your course schedule to advisor’s approval after you have selected all of your courses. You can learn who your advisor is through "SAP Portal / Course Registration / Send for Advisor’s Approval". You can obtain the contact information of your advisor through "WHO IS WHO (KİM KİMDİR)" section on MyŞehir.
For User Name and Password information, you may visit https://my.sehir.edu.tr/Pages/resetpassword.aspx and renew your password.
For all important information you may need before or during course registrations, please visit "For Students (Öğrenciler İçin)"page.
The "Course Registration Guide" giving detailed instructions for the course registration process, which will be carried out via the SAP Portal, is also located on the same page.
For further information about course registration, you can visit our "Frequently Asked Questions (Sıkça Sorulan Sorular)".​