MENTORLUK UYUM PROGRAMI YENİ ÇALIŞMA ARKADAŞLARI ARIYOR!


Değerli ŞEHİR’liler,


ŞEHİR Mentor Ekibi, 2018 - 2019 Akademik Yılı Mentorluk Uyum Programı için yeni çalışma arkadaşlarını arıyor. Ön değerlendirmeden sonra mülakatla seçilecek adaylar için ilanı aşağıda sizlerle paylaşmak isteriz.

Bölümünüze gelen yeni öğrencilere ŞEHİR’li olma yolunda rehberlik etmek, deneyimlerinizi paylaşmak ve öğrenci akran dayanışmasının bir parçası olmak için siz de ŞEHİR Mentor Ekibine katılabilirsiniz.

Başvurunuzu mentor@sehir.edu.tr üzerinden CV’nizi ve transkriptinizi göndererek yapabilirsiniz. Aşağıda belirtilen kriterlerden ilk dördünü karşılayan adaylar görüşmeye çağrılacaktır.

Mentorluk Kriterleri
Başvuran öğrencinin;
 • GPA'inin en az 2.5 olması
 • Lisans öğrencileri için en az 2. sınıfı tamamlamış veya başvurduğu dönem itibariyle tamamlayacak olması (en az 60 kredi almış olması)
 • Ön lisans öğrencileri için 1.sınıfı tamamlayacak olması
 • Temiz bir disiplin siciline sahip olması
 • Okulun idari ve akademik birimlerini tanıyor olması
 • Tercihen Hazırlık okumuş olması
 • Sosyal yönünün gelişmiş olması
 • Sorumluluk duygusunun yüksek olması
 • Ekip çalışmasına yatkın olması
 • Zaman yönetimi ve iletişim becerilerinin yüksek olması
 • Etkinlik yönetimi becerisinin yüksek olması beklenmektedir.
* Aday öğrenciler arasından başka bir birimde yarı zamanlı olarak çalışmayanlar tercih edilecektir.

Başvuru Takvimi
Başvuru Süreci: 30 Nisan - 10 Mayıs 2018
Mülakat: 14 - 25 Mayıs 2018Öğrenci İlişkileri Direktörlüğü / Mentorluk Ofisi


* * *

MENTORSHIP ADJUSTMENT PROGRAM IS LOOKING FOR NEW TEAMMATES!​​
 
Dear ŞEHİR Members,
 
Mentorship Adjustment Program is looking for new teammates for the 2018-2019 Academic Year. We would like to inform you about the mentorship announcement. Candidates will be selected based on the interviews after pre-evaluation.
 
In order to guide, share your experiences, and be a part of peer-student solidarity for new students in their first year at ŞEHİR, you could join ŞEHİR Mentor Team.
 
You could submit your application by sending your CV and transcript to mentor@sehir.edu.tr​. Candidates who meet the first four criteria below will be invited for interview.
 
Mentorship Criteria
The applicant student must;
 • have a GPA at least 2.5
 • have completed the 2nd grade at the least or will be completed by this semester (have received minimum 60 credits) for undergraduates
 • will be completed 1st grade for Vocational School students
 • have a clean discipline record
 • know the administrative and academic units in the university
 • preferably have studied PREP
 • be socially skilled
 • have a strong sense of responsibility
 • be adept at group work
 • have a good command of communication and time management skills
 • have a good command of activity management.
* Candidates who will not work in another unit will be preferred.
 
Application Schedule
Application Process: April 30 - May 10, 2018
Interview: May 14 - 25, 2018
 
 
Directorate of Student Relations / Mentorship Office