İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YÖNETMELİKLERİ

(Bylaws) 


Türkçe

(in Turkish)

İngilizce

(in English)

İstanbul Şehir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

İstanbul Şehir University Bylaw on Associate and Undergraduate Degree Education and Examination

İstanbul Şehir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

İstanbul Şehir University Byla​w on Graduate Education and Examination​

İstanbul Şehir Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği

İstanbul Şehir University Bylaw on Summer Education

İstanbul Şehir Üniversitesi Tür​kçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği ​İstanbul Şehir University Bylaw on Turkish Language Teaching Application and Research Center​

İstanbul Şehir Üniversitesi Yaşam Boyu Öğrenim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İstanbul Şehir University Bylaw on Lifelong Learning Center

İstanbul Şehir Üniversitesi Modern Türkiye Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İstanbul Şehir University Bylaw on Center for Modern Turkish Studies

İstanbul Şehir Üniversitesi Şehir Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İstanbul Şehir University Bylaw on the Center for Urban Studies Research and Project Implementation

İstanbul Şehir Üniversitesi Yükseköğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İstanbul Şehir University Bylaw on Center for Higher Education Studies 

İstanbul Şehir Üniversitesi Enerji, Çevre ve Toplum Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İstanbul Şehir University Bylaw on the Center for Energy, Environment and Social Studies

İstanbul Şehir Üniversitesi Satın Alma ve İhale ​Yönetmeliği 

İstanbul Şehir University Bylaw on Purchasing and Tender 

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YÖNERGELERİ​

(Instructions) ​


Türkçe

(in Turkish)

İngilizce

(in English)

İstanbul Şehir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Burs Yönergesi

İstanbul Şehir Unive​rsity Instruction on Associate and Undergraduate Degree Scholarship​

İstanbul Şehir Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi

İstanbul Şehir University Instruction for the Double Major Program

İstanbul Şehir Üniversitesi Yandal Programı Yönergesi

İstanbul Şehir University Instruction for the Minor Program​

İstanbul Şehir Üniversitesi Üniversite İçi ve Kurumlar Arası Yatay Geçiş Yönergesi

İstanbul Şehir University Instruction for Internal and External Transfer

İstanbul Şehir Üniversitesi Muafiyet ve İntibak ​İşlemleri Yönergesi​

İstanbul Şehir University Instruction for Exemption and Adjustment Procedures​

İstanbul Şehir Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek​okulu İngilizce Hazırlık Programı Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönergesi​​

İstanbul Şehir University School of ​Languages English Preparatory Program (SEPP) Instruction for Education and Examination​

İstanbul Şehir Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Kabul Yönergesi

İstanbul Şehir University Instruction on International Student Admission

İstanbul Şehir Üniversitesi Erasmus ve Diğer Değişim Programları Yönergesi

İstanbul Şehir University Instruction for Erasmus and Other Exchange Programs

İstanbul Şehir Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Seçmeli Staj Yönergesi

 İstanbul Şehir University College of Humanities and Social Sciences Directives for Internship

İstanbul Şehir Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimle​ri Fakültesi Staj Yönergesi​​ 

 İstanbul Şehir Univers​ity School of Management and Administrative Sciences Directives for Internship​

İstanbul Şehir Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Staj Yönergesi

İstanbul Şehir University College of Engineering and Natural Sciences Directives for Internship

​İstanbul Şehir Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi​ İstanbul Şehir University Vocational School Instruction for Internship​ 

İstanbul Şehir Üniversitesi Öğrenci Etkinlikleri Yönergesi

İstanbul Şehir University Instruction for Student Activities

İstanbul Şehir Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi

İstanbul Şehir University Instruction for the Student Council

İstanbul Şehir Üniversitesi Yarı Zamanlı Çalışan ​Öğrenci Yönergesi​

İstanbul Şehir University Instruction on Part-Time Working Students

İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphane Yönergesi

İstanbul Şehir University Library Instruction

İstanbul Şehir Üniversitesi Satın Alma ve İ​hale Yönergesi

İstanbul Şehir University Instruction for Purchasing and Tender​

İstanbul Şehir Üniversitesi Döner Sermaye Yönergesi

İstanbul Şehir University Instruction for Revolving Fund

İstanbul Şehir Üniversitesi Afiş-Poster-İlan Duyuru Yönergesi

İstanbul Şehir University Instruction for Poster-Announcement

İstanbul Şehir Üniversitesi Yaşam Boyu Öğrenim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönergesi

İstanbul Şehir University Instruction for Lifelong Learning Center

İstanbul Şehir Üniversitesi Etik Kurullar Yönergesi

İstanbul Şehir University Instruction for Ethics Committees

İstanbul Şehir Üniversitesi Bilimsel Toplantılara Katılımı Destekleme Yönergesi

İstanbul Şehir University Instruction for Scientific Meeting Attendance Grant

İstanbul Şehir University Instruction for Scientific Meeting Attendance Grant - Procedure and Principles

İstanbul Şehir Üniversitesi Kurumsal Akademik Arşiv ve Açık Erişim Yönergesi

İstanbul Şehir University Instruction for Institutional Academic Repository and Open Access 
​​​